Skip to content


Investor Relations

*This page is in Swedish


Pressmeddelanden

Årsstämma 2024

årsstämma 2024 Publicerad: 2024-05-29  Ladda ned kallelse Årsredovisning 2023 Ladda ned fullmakt Kallelse till årsstämma i Xenergic AB (publ) Aktieägarna i Xenergic AB (publ), org.nr. 559121-2351 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma…


Kontakt

Xenergic AB (publ)

Anders Berglund, verkställande direktör

contact.us@xenergic.com